Özel kanunlarında özel mülkiyet konusu olamayacağı öngörülen mera vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan yapı kayıt belgeli yapılar nedeniyle anılan taşınmazların yapı kayıt belgesi sahibine satılmasına olanak bulunmamaktadır.

T.C.
D A N I Ş T A Y
ALTINCI DAİRE

Esas No : 2019/22013
Karar No : 2021/1143

Özel kanunlarında özel mülkiyet konusu olamayacağı öngörülen mera vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan yapı kayıt belgeli yapılar nedeniyle anılan taşınmazların yapı kayıt belgesi sahibine satılmasına olanak bulunmamaktadır.

About the Author

Bir Cevap Yazın

You may also like these

%d