Taşınmaz önalım sözleşmesinin geçerlilik şekli nedir?

Türk Borçlar Kanunu m.12/I gereğince, sözleşmelerin geçerliliği, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı değildir. Yani, kanun bir konuda şekil öngörmüşse, sözleşmenin geçerliliği söz konusu şeklin gerçekleştirilmesine bağlıdır.

Nitekim, TBK m.237/I, II, gereğince, taşınmaz satışının geçerli olabilmesi için, sözleşmenin resmî şekilde düzenlenmesi şarttır. Taşınmaz satışı vaadi, geri alım ve alım sözleşmeleri, resmî şekilde düzenlenmedikçe geçerli olmaz.

Önalım hakkı ikiye ayrılır. Yasal önalım hakkı (TMK m.732) ve sözleşmeden doğan önalım hakkı (TMK m.735). Sözleşmeden doğan önalım hakkının geçerliliği, yazılı şekilde yapılmış olmasına bağlıdır (TBK m.237/III). Kanun, yazılı şekli geçerlilik koşulu olarak yeterli öngördüğünden, yazılı şeklin daha ilerisi olan onama şeklindeki noter sözleşmeleri veya düzenleme şeklindeki noter sözleşmeleri evleviyetle geçerlidir.

About the Author

Bir Cevap Yazın

You may also like these

%d