Hüseyin AKBABA

1972 yılında Şanlıurfa’nın, Bozova İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu ilçede tamamladıktan sonra 1996 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1997 yılında Ankara Barosunda stajını tamamlayarak Avukatlık Ruhsatını aldı. 1997 yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün (TKGM) açmış olduğu Müfettiş Yardımcılığı sınavında başarılı olarak kurumda göreve başladı. TKGM de 2010-2014 yılları arasında Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, 2014-2015 yıları arasında Teftiş Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. Halen Başmüfettiş olarak görev yapmaktadır.

İdari görevler sırasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin ve Disiplin Kurulu ile Tapu ve Kadastro Kurulu üyelikleri ile çeşitli mesleki komisyonlarda Başkanlık ve üyelikler de bulundu. 2013 yılında Başbakanlık Etik Kurulu’nun düzenlemiş olduğu eğitimlere katılarak Etik Eğiticisi unvanı aldı. Bu kapsamda çok sayıda eğitimde etik eğiticisi olarak görev yaptı.