Neo Tapu

29/12/2021 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan “Dijital Bankalar ve Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Basın Açıklaması” başlıklı duyurusunda özetle; 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 76/2. Maddesinde “Bu Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan faaliyet konularına ilişkin bankalar ve müşteriler arasındaki ilişkiler, yazılı şekilde veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak yada mesafeli olsun olmasın Kurulun yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilebilecek ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek yöntemler yoluyla kurulacak sözleşmeler ile düzenlenir ve buna ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir” hükmü kapsamında hazırlanan Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmeliğe istinaden yazılı şekil şartına tabi sözleşmeler de dahil olmak üzere bankalar ile müşterileri arasındaki sözleşme ilişkilerinin yalnızca elektronik ortamda kurulabilmesine imkan tanıyan bu düzenleme sayesinde diğer ülke uygulamalarında gibi yalnızca dijital ortamda çalışan ve “neo bank” olarak adlandırılan şubesiz bankacılık modelinin altyapısının kurulmasına yönelik önemli bir adım atılmıştır.

Devamında finansal ürünlere erişimin, finansal kapsayıcılığın ve finansal teknoloji alanında alanındaki yatırımların artacağı ve daha düşük maliyetlerle bankacılık faaliyetlerinin sunulabileceği ve müşteri dostu fiyatlamalara imkan sağlanacağı değerlendirilerek finansal inovasyonu teşvik, finansal kapsayıcılığı artırmak ve erişimi kolaylaştırmak üzere, sadece dijital kanallar üzerinden hizmet veren şubesiz bankaların faaliyet esaslarının belirlenmesi ve bankacılık hizmetlerinin finansal teknoloji şirketleri ve diğer işletmelere bir servis modeli olarak sunulabilmesine ilişkin şartların belirlenmesi ve bu suretle finansal sektörün ve ulusal ekonominin sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak amacıyla “Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik” 01/01/2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yayınlandığı, bu düzenleme ile sadece dijital kanallar üzerinden hizmet veren bankaların hayatımıza gireceği ve inovatif sayısız iş modeline imkan sağlayacağı değerlendirilmiştir. Duyuru Detay (bddk.org.tr)

            Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce de “web tapu” adı altında talep sahiplerinin özellikle elektronik ortamda başvuru yapması ile tapu kaydı/senedi alınmasına yönelik inovatif-yenileşimci uygulamalarının olduğu, bankalara ilişkin yukarıda belirtilen amaç-sonuç odaklı uygulamaların elektronik hız çağının gereklerine uygun olarak tapu müdürlüğü işlemleri yönüyle uygulanması/geliştirilmesi gerekmektedir. 29/12/2021

Ramazan ÇELİK

trtapukadastro yazarı