Mustafa KARAATMACA

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 1998 yılında mezun oldum. Lat. Ubi societas ibi jus. Nerede bir toplum varsa orada hukuk vardır. Hukuk toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. İşte bu anlayış ve felsefi yaklaşım ikinci üniversite olarak hukuka yönelmemi sağladı. Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2021 yılında mezun oldum. Kamu İç Denetim, Sermaye Piyasa Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Microsoft Sistem Mühendisliği gibi sertifikalarım bulunmaktadır. Tapu ve kadastro mevzuatı ve uygulaması başta olmak üzere özel hukuk, entelektüel düzeyde kamu hukuku, denetim teorisi ve uygulaması, finans ve bilişim teknolojileri özel ilgi alanlarımdır. Türkçemizin yeri ve önemi ayrı olmakla birlikte, İngilizce, Fransızca ve Almanca dilleri, hukuka ve dünyaya bakış açımı şekillendirmektedir

I graduated from Istanbul University Faculty of Political Sciences in 1998. lat. Ubi societas ibi jus. Wherever there is a society, there is law. Law is an integral part of social life. This understanding and philosophical approach enabled me to prefer to law faculty as a second university. I graduated from Ufuk University Faculty of Law in 2021. I have certificates such as Public Internal Audit, Capital Market Activities Level 3 License, Microsoft System Engineering. My special interests are private law, especially the land registry and cadastre legislation and practice, public law at the intellectual level, audit theory and practice, finance and information technologies. Although Turkish language has a different place and importance, English, French and German languages ​​shape my perspective on law and the world.