Anasayfa

Orman Sınırları İçerisinde Kalan, Tapu Siciline Tescil Edilmiş Özel Mülkiyete Konu Taşınmazlar Hakkında Devletin Sorumluluğu

                                                                                                          Enes KAŞAK                                                                                                     TKGM Başmüfettişi                                                                                            Harita Mühendisi

Anasayfa

Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının Teftişi, İdari, Hukuki ve Cezai Sorumlulukları

Nevzat İhsan SARI                                                                                       Tapu ve Kadastro Başmüfettişi                   Harita Yük. Müh. /