Anasayfa

Orman Sınırları İçerisinde Kalan, Tapu Siciline Tescil Edilmiş Özel Mülkiyete Konu Taşınmazlar Hakkında Devletin Sorumluluğu

                                                                                                          Enes KAŞAK                                                                                                     TKGM Başmüfettişi                                                                                            Harita Mühendisi