2022/3 Sayılı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi ve Miras Hukuku Uygulamaları Hk. Genelge

            Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2022/3 sayılı Genelgesine göre; ölünceye kadar bakma sözleşmesi, taşınmaz maliki şahsın kendisine bakım borçlusu tarafından ölünceye kadar bakıp gözetmek karşılığında iki tanık huzurunda noter, sulh hakimi yada tapu müdürlüğünde yapılan sözleşmedir. Bakım borçlusu gerçek şahıs olabileceği gibi tüzel kişilerde (vakıf/dernek vb.) olabilir.

Sözleşmenin yapıldığı anda ya da devamında mülkiyetin naklinin yapılması durumunda, bakım borçlusu tarafından edimin ifasının süreklilik arz etmesi noktasında endişelere sebebiyet verecektir. Bakım alacaklısının ölümünden sonra geçerli olmak üzere bakım borçlusunun tek taraflı beyanıyla tapu siciline tescilin yapılmasına ilişkin noter sözleşmesi ile tapuda işlem yapılamaz. Bu kapsamda bakım borçlusunu koruyacak tek unsur; devir sürecinde ya da sonrasında en geç 3 aylık süreçte sadece eski taşınmaz malikinin talebiyle taşınmazın kaydına kanuni ipotek tesis edilebilir fakat ipotek bedelinin taraflar tarafından ya önceden kararlaştırılması ya da işlem sürecinde bildirilmesi gerekmektedir.

About the Author

You may also like these

%d blogcu bunu beğendi: