Madde 6

Madde Metni

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınırlandırma ve Tespit İşleri

Mevki veya ada ilanı:

Madde 6 – Kadastro teknisyenleri, kadastrosuna başlayacakları mevki veya adaları en az yedi gün önceden alışılmış vasıtalarla ilgili köy veya mahallede ilan ettirir. Çalışmalara üç aydan fazla ara verilmesi halinde ilan yenilenir.

Gerekçe

Bu madde, 766 sayılı Tapulama Kanununun 20’inci maddesindeki hükme paralel olarak düzenlenmiş, sadece iki günlük ilan süresi yedi güne çıkarılmış ve çalışmalara üç aydan fazla ara verilmesi halinde ilanın yenilenmesi öngörülmüştür.

Kanundaki Değişiklikler ve Önceki Metinler

Yargı Kararları

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları

Hukuk Genel Kurul Kararları

Daire Kararları