Noter tarafından tanzim edilen azilnameyi iletme görevi Tapu Müdürlüğünde değildir.

yellow pen on white printer paper

Noter tarafından tanzim edilen azilnameyi iletme görevi Tapu Müdürlüğünde değildir. Bu görev notere aittir. Bu sebeple azilnamenin tebliğ edildiği Tapu Müdürlüğünün azli veren kişinin taşınmazının bulunduğu Tapu Müdürlüğüne azilnameyi iletme gibi bir görevi bulunmamaktadır.

Yargıtay 1.HD E.2015/908 K.2015/46168

About the Author

Bir Cevap Yazın

You may also like these

%d