İnşaat halinde olan bir yapının bağımsız bölümünü yükleniciden satın alan 3. kişinin inşaatın tamamlanamaması durumunda arsa paylarının iptal edilerek toprak sahibine iade edilmesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

building canes

ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU

2. BÖLÜM

FAİK TARİ VE SULTAN TARİ

Başvuru No 2014 / 12321

Karar Tarihi 20.07.2017

Yükleniciden bağımsız bölüm satın alan kişi, kendisine tapuda devri yapılan hissenin yükleniciden satın aldığı bağımsız bölüme bağlı olduğunun bilincinde olup gerek yüklenicinin gerekse ondan bağımsız bölüm alan kişilerin hak sahibi olabilmesi için yüklenicinin arsa sahibine karşı tüm edimlerini yerine getirmesi şarttır. Dolayısıyla somut olayda, TMK’nın 1023. maddesinin uygulama yeri yoktur.

About the Author

Bir Cevap Yazın

You may also like these

%d