Taşınmaz satış vaadinden doğan kişisel alacağın haczi hakkında hangisi doğrudur?

Taşınmaz satış vaadinden doğan kişisel alacağın haczi hakkında hangisi doğrudur?

a) Taşınmaz satış vaadinden doğan kişisel alacak, tapu siciline tescilli ise haczedilebilir.

b) Taşınmaz satış vaadinden doğan kişisel alacak, tapu siciline tescilsiz ise haczedilebilir.

c) Taşınmaz satış vaadinden doğan kişisel alacak, tapu siciline tescilli de olsa tescilsiz de olsa haczedilebilir.

d) Taşınmaz satış vaadinden doğan kişisel alacak, tapu siciline tescilli de olsa, tescilsizde olsa haczedilemez.

Cevap : D

Alacaklı ……A tarafından, borçlu ……B aleyhine yapılan takipte, tapunun 8752 ada 2 parsel sayılı ana taşınmazdaki …..Ü lehine kat irtifaklı 11 no.lu dükkan haczedilmiştir. Tapu kaydında, borçlu lehine satış vaadi sözleşmesi şerhi bulunmadığı görülmüştür. Şerh olduğu kabul edilse dahi, tescil davası açıp, lehine karar almadıkça, B’nin borcundan dolayı şikayetçi adına kayıtlı bağımsız bölümün haczi mümkün değildir. (Yargıtay 12.Hukuk Dairesi T:06.02.1996 E:1996/1524 K:1996/1631)

About the Author

You may also like these

%d blogcu bunu beğendi: