Taşınmaza konulan haksız İhtiyati tedbir şerhi nedeniyle tazminat davasının şartlarını açıklayabilir misiniz?

Haksız ihtiyati tedbir davasında sorumluğun tespiti, kural olarak haksız fiili sorumluluğu ilkelerine tabidir.

1)İhtiyati tedbir kararı uygulanmış olmalıdır. Taşınmazlara yönelik ihtiyati tedbir kararlarının uygulanması ihtiyati tedbir kararının tapu siciline şerh edilmesi anlamına gelir.

2) İhtiyati tedbir kararının uygulanması haksız olmalıdır. Örneğin, kayıt maliki aleyhine açılan tapu iptal ve tescil davasında, davacının davası reddedildiği takdirde, davacı tarafından tapu siciline koydurulan ihtiyati tedbir şerhi haksız demektir.

3) İhtiyati tedbir kararının uygulanması bir zarara neden olmalıdır. Örneğin, tapu siciline konulan ihtiyati tedbir şerhi nedeniyle, kat karşılığı inşaat sözleşmesinin uygulanmasının durdurulmuşsa zarar var demektir.

4)İhtiyati tedbir kararı ile zarar arasında uygun illiyet bağı olmalıdır. Yukarıdaki örneklerimizin hepsinde uygun illiyet bağı bulunmaktadır.

Haksız fiil sorumluluğuna göre en önemli fark, kusur aranmaz, kusursuz sorumluluktur.

Esas hakkındaki hükmün kesinleşmesi veya ihtiyati tedbirin kalktığı tarihten itibaren bir yıllık zamanaşımına tabidir.

About the Author

Bir Cevap Yazın

You may also like these

%d