Tek Sistem, Tek Koordinat, Tüm Türkiye

Sadık YILDIRIM

Harita Yüksek Mühendisi

Kadastro Müdürü

Cumhurbaşkanlığının On Birinci Kalkınma Planında “Tüm Türkiye’de tek koordinat sistemine geçilerek kadastro modernizasyonu tamamlanacaktır.” maddesinden yola çıkılarak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, “Kadastro Müdürlükleri Vizyonu” ile “Tek Sistem, Tek Koordinat, Tüm Türkiye” sloganıyla, Kadastro Müdürlüklerine gelecek vizyonu ortaya koymuştur.

Hedefe ulaşmaktaki planlamaların nasıl olması gerektiği, nerede, nasıl, hangi mevzuatla çalışılması gerektiği ve uygulayıcıların hedefe ulaşmaktaki görevinin amaca uygun hizmet üretmek olduğu açıktır. Bu kapsamda,  mevcut mevzuat içerisinde, 3402 sayılı Kadastro Kanunun 22-a ve Ek-1 uygulamalarıyla mümkün olabileceği ve sonuç ürün olarak da değişimin ve gelişmelerin çok boyutlu ve hızlı yaşandığı Ülkemizde, mekânsal bilgi sisteminin altyapısını hedef doğrultusunda oluşturulması Kadastro Müdürlükleri için öncelik arz etmiştir.

3402 sayılı Kadastro Kanunun 22-a ve Ek-1 uygulamaları amaç, kapsam ve dayanaklarda farklılık gösterse de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce ortaya konulan vizyona ortak hizmet etmektedirler. Tek koordinat sistemine ideal ulaşım hiç şüphe yok ki 3402/22-a ve Ek-1 uygulamalarıdır.

Bu vizyon kapsamında yapılan değerlendirmelerle, risklerle, tapu, kadastro ve harita konusunda dünyada önde gelen kurumlardan biri olarak, gerekli tedbirlerimizi almamız hiç şüphe yok ki yola çıktığımız zamandan beri analiz ettiğimiz konuların başında gelmektedir.

Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik göstergeler, Genel Müdürlüğümüzün ortaya koyduğu vizyonu etkilediği, mevcut mevzuatlarımızla görülmektedir. Vizyonda belirtilen hedefe kısa sürede ulaşabilmek için mevzuatımızda değişikliklerle, zamanın şartlarına uygun hale getirilebileceği değerlendirilmektedir.

Amaç tek koordinat sistemi olduğuna göre,

 • Birim bazında, True Ortofotolar, sayısal fotogrametrik haritalar, ihtiyaca göre zemin detay alımları kullanılarak, dönüşüm parametreleri, hatta gerekirse hücresel dönüşüm parametreleri vasıtasıyla birim altlığının kadastral verilerin geçici koordinatlarının bu parametrelerle dönüştürülmek suretiyle, elde edilen dönüştürülmüş koordinatlar ile kadastro pafta altlıklarının TUREF sistemde yeniden çizilmesi,
 • Altlıkların, hem kamu kurum ve kuruluşlarına hem de taşınmaz sahiplerini bilgilendirmek amacı ile bilgilendirme ilanına alınması,
 • Tapu alanları değiştirilmeksizin tecvizi aşan farklar bulunması halinde ilanın düşünceler sütununda yüzölçümün hatalı olduğu belirtmesi yapılması, ayrıca Kadastro Sırasında veya Sonrasında Yapılan İşlemlerle Geometrik Durumları Kesinleşmiş Olan Taşınmazlarda Ölçü, Sınırlandırma, Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan Hataların Düzeltilmesine İlişkin Yönetmeliğe göre tespit edilebilen hatalar ile ilgili belirtmelerin, bilgilendirme ilanında düşünceler sütununda ve tapu kütüğünün beyanlar hanesinde yapılması,
 • Tapu kütüğünde pafta numarası ve beyanlarına yüzölçüm hatasına ilişkin belirtme yapmak suretiyle düzeltmelerin ve belirtmelerin yapılması,
 • Elde edilen sonuç verilerin, tescile konu ve talebe bağlı işlemlerde zemin incelemeleri yapılarak kesinleştirilmesi,
 • Kesin koordinatların elde edilmesi zorunlu olan birimlerde, Müdürlük imkanları çerçevesinde birim bazında 3402/22-a veya EK-1 mevzuatlarına göre sonuç elde edilmesi,

hususlarını içeren 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun Ek-1 madde değişikliği ile alt normların dizayn edileceği düzenlemelerle mevzuatın hazırlanmasının uygun olduğu değerlendirilmektedir.

En tabi ideal hedefin, kadastro verilerinin güncelliğinin korunabilmesi için mevzuat çerçevesinde verilerin kesin koordinatlara dönüştürülmesi en temel veri tabanı girdisi olup diğer taraftan da kadastral verilerin sayısal ortamda, aynı altlık üzerinde sunulması günümüzde büyük önem arz etmektedir.

Kesin koordinatlara ulaşmak, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve LİHKAB’lar açısından da önemli olduğundan, kesin koordinatlara ulaşma süreçlerinde kurumların haritalarının kontrolleri esnasında kurumları ve LİHKAB’ları dahil ederek süreçleri yönetmek, hem iş gücü hem de kurumsal anlamda finansal tasarruf sağlayacağı düşünülmektedir.

About the Author

Sadık YILDIRIM

Harita Yüksek Mühendisi

Kadastro Müdürü

Cumhurbaşkanlığının On Birinci Kalkınma Planında “Tüm Türkiye’de tek koordinat sistemine geçilerek kadastro modernizasyonu tamamlanacaktır.” maddesinden yola çıkılarak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, “Kadastro Müdürlükleri Vizyonu” ile “Tek Sistem, Tek Koordinat, Tüm Türkiye” sloganıyla, Kadastro Müdürlüklerine gelecek vizyonu ortaya koymuştur.

Hedefe ulaşmaktaki planlamaların nasıl olması gerektiği, nerede, nasıl, hangi mevzuatla çalışılması gerektiği ve uygulayıcıların hedefe ulaşmaktaki görevinin amaca uygun hizmet üretmek olduğu açıktır. Bu kapsamda,  mevcut mevzuat içerisinde, 3402 sayılı Kadastro Kanunun 22-a ve Ek-1 uygulamalarıyla mümkün olabileceği ve sonuç ürün olarak da değişimin ve gelişmelerin çok boyutlu ve hızlı yaşandığı Ülkemizde, mekânsal bilgi sisteminin altyapısını hedef doğrultusunda oluşturulması Kadastro Müdürlükleri için öncelik arz etmiştir.

3402 sayılı Kadastro Kanunun 22-a ve Ek-1 uygulamaları amaç, kapsam ve dayanaklarda farklılık gösterse de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce ortaya konulan vizyona ortak hizmet etmektedirler. Tek koordinat sistemine ideal ulaşım hiç şüphe yok ki 3402/22-a ve Ek-1 uygulamalarıdır.

Bu vizyon kapsamında yapılan değerlendirmelerle, risklerle, tapu, kadastro ve harita konusunda dünyada önde gelen kurumlardan biri olarak, gerekli tedbirlerimizi almamız hiç şüphe yok ki yola çıktığımız zamandan beri analiz ettiğimiz konuların başında gelmektedir.

Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik göstergeler, Genel Müdürlüğümüzün ortaya koyduğu vizyonu etkilediği, mevcut mevzuatlarımızla görülmektedir. Vizyonda belirtilen hedefe kısa sürede ulaşabilmek için mevzuatımızda değişikliklerle, zamanın şartlarına uygun hale getirilebileceği değerlendirilmektedir.

Amaç tek koordinat sistemi olduğuna göre,

 • Birim bazında, True Ortofotolar, sayısal fotogrametrik haritalar, ihtiyaca göre zemin detay alımları kullanılarak, dönüşüm parametreleri, hatta gerekirse hücresel dönüşüm parametreleri vasıtasıyla birim altlığının kadastral verilerin geçici koordinatlarının bu parametrelerle dönüştürülmek suretiyle, elde edilen dönüştürülmüş koordinatlar ile kadastro pafta altlıklarının TUREF sistemde yeniden çizilmesi,
 • Altlıkların, hem kamu kurum ve kuruluşlarına hem de taşınmaz sahiplerini bilgilendirmek amacı ile bilgilendirme ilanına alınması,
 • Tapu alanları değiştirilmeksizin tecvizi aşan farklar bulunması halinde ilanın düşünceler sütununda yüzölçümün hatalı olduğu belirtmesi yapılması, ayrıca Kadastro Sırasında veya Sonrasında Yapılan İşlemlerle Geometrik Durumları Kesinleşmiş Olan Taşınmazlarda Ölçü, Sınırlandırma, Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan Hataların Düzeltilmesine İlişkin Yönetmeliğe göre tespit edilebilen hatalar ile ilgili belirtmelerin, bilgilendirme ilanında düşünceler sütununda ve tapu kütüğünün beyanlar hanesinde yapılması,
 • Tapu kütüğünde pafta numarası ve beyanlarına yüzölçüm hatasına ilişkin belirtme yapmak suretiyle düzeltmelerin ve belirtmelerin yapılması,
 • Elde edilen sonuç verilerin, tescile konu ve talebe bağlı işlemlerde zemin incelemeleri yapılarak kesinleştirilmesi,
 • Kesin koordinatların elde edilmesi zorunlu olan birimlerde, Müdürlük imkanları çerçevesinde birim bazında 3402/22-a veya EK-1 mevzuatlarına göre sonuç elde edilmesi,

hususlarında bir mevzuatın hazırlanmasının uygun olduğu değerlendirilmektedir. Bu hususların sayısallaştırma yönetmeliğinde bir-iki madde değişikliği ve buna göre de genelge düzenlemesi ile hazırlığın tamamlanabileceği düşünülmektedir.

En tabi ideal hedefin, kadastro verilerinin güncelliğinin korunabilmesi için mevzuat çerçevesinde verilerin kesin koordinatlara dönüştürülmesi en temel veri tabanı girdisi olup diğer taraftan da kadastral verilerin sayısal ortamda, aynı altlık üzerinde sunulması günümüzde büyük önem arz etmektedir.

Kesin koordinatlara ulaşmak, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve LİHKAB’lar açısından da önemli olduğundan, kesin koordinatlara ulaşma süreçlerinde kurumların haritalarının kontrolleri esnasında kurumları ve LİHKAB’ları dahil ederek süreçleri yönetmek, hem iş gücü hem de kurumsal anlamda finansal tasarruf sağlayacağı düşünülmektedir.

About the Author

You may also like these

No Related Post