2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun doldurma suretiyle taşınmaz iktisabına izin veren hükümleri 1972 yılı itibariyle yürürlükten kaldırılmış olup, kamu kurumları dışında özel, gerçek ve tüzel kişilerin denizden doldurma yolu ile taşınmaz edinmesi hukuken mümkün bulunmamaktadır.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2017/3795 Karar No:2020/6561 Karar Tarihi: 29.12.2020

Cumhuriyet döneminde ilk defa doldurma ve kurutma kavramları 1934 yılında yürürlüğe giren 2644 Sayılı Tapu Kanunu ile getirilmiştir. Anılan kanunun 8 -12. maddelerinde doldurma yolu ile taşınmaz edinme koşulları düzenlemiş, kamu kurumlarının iznine tabi olarak yahut izinsiz olarak doldurulan yerlerin mülkiyetinin bazı usul ve esaslar dairesinde doldurana devredilmesine ve özel mülke konu olacak şekilde sicil oluşturulabilmesine imkan tanınmıştır. Ne var ki 6785 Sayılı İmar Kanununda bazı değişiklikler yapılmasına ilişkin bulunan ve 20.07.1972 tarihinde yürürlüğe giren 1605 Sayılı Kanun’un Ek 7. maddesinin son fıkrası hükümleri uyarınca 20.07.1972 tarihine kadar kazanılmış haklar saklı tutulmak kaydıyla, dolgu ile mülk edinme yolu tamamen kapatılarak ortadan kaldırılmıştır.

About the Author

Bir Cevap Yazın

You may also like these

%d