Kapanan Kurumlardan Tedaş ve Teiaş Adına Tescil Edilecek Taşınmazlar

11/01/2022 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 7350 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6. Maddesi ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa Geçici Madde 31 eklenerek özetle;

  • 3645 sayılı Kanunla kurulan İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri Umum Müdürlüğü,
  • 4325 sayılı Kanunla kurulan Ankara Elektrik ve Havagazı İşletme Müessesesi ile Adana Elektrik İşletme Müessesesi,
  • 4483 sayılı Kanunla İzmir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim Şirketi İmtiyazıyla Tesisatının Hükümet tarafından satın alınması için geçici kurulan müessese (bu müessese tarafından İzmir Belediyesi’ne devredilen mallar)
  • Belediye ve köylerle yukarıda belirtilen kurumların birlikler ve elektrik hizmeti için kurulmuş diğer birlikler,
  • Etibank,
  • Türkiye Elektrik Kurumu,
  • Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş.
  • Elektrik dağıtım şirketleri adına tapuda tescil edilmiş, mülkiyet ve sınırlı ayni haklardan,

Elektrik dağıtım faaliyetlerine ilişkin olanlar TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nün başvurusu üzerine TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına, elektrik iletim faaliyetlerine ilişkin olanlar ise TEİAŞ Genel Müdürlüğü’nün başvurusu üzerine diğer taraf işleme katılmaksızın bedelsiz olarak, harç ve döner sermaye ücretlerinden istisna edilerek anlan kurumlar adına devir ve tashih işlemleri yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu kanun hükmünün hatasız uygulanması adına adı geçen kurumlar adına kayıtlı hakların hangilerinin iletim hangilerinin dağıtım faaliyetlerine ilişkin olacağı Tapu Müdürlüğü tarafından bilinemeyeceğinden yaşanacak problemlerin önüne geçmek adına gerek TEDAŞ gerekse TEİAŞ Genel Müdürlüklerinin imzalarının olduğu ortak metin içerisinde ilgili taşınmazların/hakların bildirilerek işlem yapılması olası problemlerin önüne geçilmesi bakımından fayda sağlayacaktır.

11/01/2022 Ramazan ÇELİK

About the Author

You may also like these

%d blogcu bunu beğendi: