asliye ve sulh hukuk mahkemelerinde görülen ve yargılama giderleri davanın taraflarınca karşılanan davalarda, mahkemelerin talep ettikleri ve mevzuatı gereği döner sermaye ücretine tabi olan bilgi ve belgelerin, ancak ilgilisi tarafından döner sermaye ücreti ödenmesi koşulu ile gönderilebileceği düzenlemesinde hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşılmaktadır.

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONUNCU DAİRE

Esas No : 2019/11321

Karar No : 2020/6915

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2019/13 sayılı genelgesinde yer alan asliye ve sulh hukuk mahkemelerinde görülen ve yargılama giderleri davanın taraflarınca karşılanan davalarda, mahkemelerin talep ettikleri ve mevzuatı gereği döner sermaye ücretine tabi olan bilgi ve belgelerin, ancak ilgilisi tarafından döner sermaye ücreti ödenmesi koşulu ile gönderilebileceği düzenlemesinde hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşılmaktadır.

About the Author

You may also like these

%d blogcu bunu beğendi: