Mahkemece, resmi senette yapılacak incelemenin uzman bilirkişi görevlendirilerek Tapu Müdürlüğünde yapılmasının uygun olacağı …

YARGITAY

1. HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2015 / 11337

Karar No: 2018 / 13842

Karar Tarihi: 24.10.2018

Yargılama esnasında Mahkeme tarafından incelemeye esas olmak üzere resmi senet aslının Tapu Müdürlüğünden istenildiği, Müdürlüğün ise resmi senetlerin ciltlenerek saklandığı, cilt içinden belgenin alınabilmesi için tüm cildin bozulması gerekeceğinin belirtilerek evrak aslının gönderilemeyeceğini bildirmesi halinde Mahkemece 6100 sayılı HMK’nın 218/1 maddesi gereğince uzman bilirkişi görevlendirilerek resmi senedin aslı üzerinde tapu müdürlüğünde inceleme yaptırılması gerekmektedir.

About the Author

Bir Cevap Yazın

You may also like these

%d