Tapu sicilinin tutulmasında Devletin sorumluluğunun şartları nedir?

Tapu sicili Devletin sorumluluğu altında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından tutulan bir sicildir. Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur (TMK m.1007). TMK. m. 1007 gereğince, Devletin tapu sicilinin tutulmasında sorumlu olması için;

i. Tapu sicilini tutulmasına ilişkin bir fiil veya kaçınma,

ii. Fiil veya kaçınmanın hukuka aykırı olması,

iii. Zarar,

iv. Zarar ile sicilin hukuka aykırı tutulması arasında uygun illiyet bağı,

Şartlarının kümülatif olarak gerçekleşmesi gerekir.

Tapu sicilinin tutulmasında Devletin sorumluluğunun niteliği kusursuz sorumluluktur. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi şartların kümülatif gerçekleşmesi gereği herhangi bir şartın gerçekleşmediğinin ispatlanması, Devletin sorumluluktan kurtulmasına neden olur.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 10.11.2004 tarihli kararında konuyu özetlemiştir: “Zarar tapu sicilinin tutulmasından değil, sicilin düzenlenmesinde etken olan nüfus kaydından kaynaklanmaktadır. Medeni Kanun’un 917. md. (yeni 1007)maddesinde sorumluluğun, tapu sicilinin tutulmasından kaynaklandığı belirlenmiştir. Madde de öngörülen sorumluluk, kusursuz sorumluluktur. Diğer bir anlatımla zarar gören davalının kusurunu kanıtlamak zorunda değildir. Davalı da kusuru bulunmadığı savunmasının ötesinde uygun illiyet bağının kesildiğini kanıtlamak zorundadır. Kusursuz sorumluluk da illiyet bağının kesilebilmesi için zarar görenin ağır kusurunun bulunması veya üçüncü bir kişinin illiyet bağını kesebilecek nitelikte ağır kusurunun olması veya hakkında zararlandırıcı sonucun meydana gelmesinde öngörülmeyen bir halin bulunması gerekmektedir. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E: 2004/4-526, K: 2004/589, T: 10.11.2004)

About the Author

Bir Cevap Yazın

You may also like these

%d