Tapu müdürlüğünce banka ipoteğinin tapu kütüğüne tescil edilmediği sabit olsa da şu durumda bankanın henüz doğan bir zararından bahsedilemeyeceği öncelikle dava dışı borçlular ile kefillerden tahsiline gidilmesi, tahsilin mümkün olmaması halinde ise TMK’nın 1007.maddesi gereğince tapu aleyhine açılması gerektiği

YARGITAY

20. HUKUK DAİRESİ

Esas No 2019 / 1734 Karar No 2020 / 967 Karar Tarihi 25.02.2020

Tapu müdürlüğünce banka ipoteğinin tapu kütüğüne tescil edilmediği sabit olsa da şu durumda bankanın henüz doğan bir zararından bahsedilemeyeceği öncelikle dava dışı borçlular ile kefillerden tahsiline gidilmesi, tahsilin mümkün olmaması halinde ise TMK’nın 1007.maddesi gereğince tapu aleyhine açılması gerekirken davacı tarafın muhtemel zararından bahisle iş bu davayı tapu müdürlüğü aleyhine açmakta hukuki yararı yoktur.

About the Author

You may also like these

%d blogcu bunu beğendi: