Tapulu taşınmazların satışı TMK’nin 706, BK’nin 237, 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 26 ve Noterlik Kanunu’nun 60 ve 89. maddeleri gereğince, resmi şekilde yapılmadıkça hukuken geçerli bir sonuç doğurmazlar ve satın alana herhangi bir hak bahşetmez.

YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2018/9372

Karar Numarası: 2021/1388

Karar Tarihi: 17.02.2021

Tapulu taşınmazların satışı TMK’nin 706, BK’nin 237, 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 26 ve Noterlik Kanunu’nun 60 ve 89. maddeleri gereğince, resmi şekilde yapılmadıkça hukuken geçerli bir sonuç doğurmazlar ve satın alana herhangi bir hak bahşetmez. Resmi şekil şartı bir ispat şekli olmayıp bir geçerlilik şartıdır. Bu nedenle davacı tarafın dayandığı resmi memur önünde yapılmayan noter satış senedine değer verilemez ve buna dayalı olarak tapu iptali ve tescil isteğinde bulunulamaz.

About the Author

Bir Cevap Yazın

You may also like these

%d