Kıyı Kenar Çizgisi İçerisinde Kalan, Özel Mülkiyete Tabii Taşınmazı, Tapu Sicilinde “davalıdır” İbaresine Rağmen Satın Alan Kişinin, Sonrasında Tapu Kaydının İptal Edilmesi Halinde Kişiye TMK m.1007 kapsamında tazminat ödenmemesi mülkiyet Hakkının İhlalini Oluşturur.

aerial photography of buildings near sea

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

İkinci Bölüm

Fener Maden Yapı İnş. Ltd. Şti. Başvurusu

Başvuru Numarası: 2019/4977

Karar Tarihi: 24/11/2021

Resmi Gazete Yayımı T.: 20/01/2022

Devletin hatalı olarak oluşturduğu tapunun alış ve satış işlemlerine konu edilmesi hukuken yasak olmadığı gibi somut olayda Mahkemenin taşınmazın satışının engellenmesi yönünde ihtiyadi tedbir kararı vermediğini de gözden kaçırmamak gerekir. Başvurucunun Hazine tarafından iptal davasına konu edilen bir taşınmazı satın almış olması Anayasa’nın 35.maddesindeki güvenceleri etkisiz kılmamaktadır. Diğer bir ifadeyle Anayasa’nın 35.maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkı, Hazine tarafından iptal davasına konu edilen bir taşınmazı satın alan kişi yönünden caridir. Salt “Davalıdır” kaydı bulunan taşınmazın başka bir kişiye satılmış olması, tapu sicilini doğru oluşturma sorumluluğunu ihlal etmesinin sonuçlarına katlanmaktan devleti kurtarmamalıdır.

About the Author

Bir Cevap Yazın

You may also like these

%d