Belediyenin Kadastral Maliki Olmadığı, Tapu Kanunu’nun 21.maddesi Uyarınca Yoldan İhdas Ederek Maliki Olduğu Taşınmazlar, İmar Uygulaması Sırasında Kamu Alanına Terk Edilmelidir.

T.C.
D A N I Ş T A Y

ALTINCI DAİRE

Esas No : 2017/5473

Karar No : 2020/13275

Düzenleme sahasında kadastral aşamada maliki olmadığı, kapanan yollardan ihdas suretiyle adına tescili yapılan taşınmazlar bakımından ilgili idarenin, kadastral taşınmaz malikleri gibi nitelendirilmesi söz konusu değildir. Başka bir ifadeyle belediyenin kadastral maliki olmadığı, Tapu Kanununun 21. maddesi uyarınca yoldan ihdas ederek maliki olduğu taşınmazlar 3194 sayılı Yasanın 18. maddesinin uygulanması sırasında kamu alanına terk edilmelidir. Parselasyona ilişkin düzenleme sınırı içinde umumi hizmetlere ayrılan alanın bulunmaması durumunda ise kapanan kadastral yolun Tapu Kanununun 21. maddesine göre belediye adına tescil edilmesi mümkündür.

About the Author

Bir Cevap Yazın

You may also like these

%d