Bir parselde, birden çok yapı olmasına rağmen KMK’nun 66. ve diğer maddeleri gereğince olması gereken tesislerin bulunmaması halinde taşınmaz hakkında kanundaki toplu yapı tanımına uygun olmadığından ilgili hükümlerin uygulanması sözkonusu değildir.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

Esas No 2013 / 353

Karar No 2013 / 1569

Karar Tarihi 13.11.2013

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK)’nun toplu yapılara ilişkin 66 ve devamı maddelerinde toplu yapı; bir ya da birden çok imar parseli üzerinde, belli bir yerleşim planına göre yapılmış alt yapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ile bunların yönetimi bakımından birbiriyle bağlantılı birden çok yapının  olarak tanımlanmıştır.

Dava konusu taşınmazın yönetim planından anlaşıldığı üzere, taşınmaz toplu yapı tanımına uygun olmadığından ve tek parsel üzerinde kurulu olması karşısında somut uyuşmazlıkta, toplu yapı hükümlerinin uygulanması sözkonusu değildir.

About the Author

Bir Cevap Yazın

You may also like these

%d