Mülkiyet hakkından kaynaklanan muris muvazaasına dayalı davaların zamanaşımı ve hak düşürücü süreye bağlı olmaksızın her zaman açılabileceği kuşkusuzdur.

About the Author

Bir Cevap Yazın

You may also like these

%d