Taşınmazdaki pay/payda hatasının bilerek ve kabul ederek pay satın alan kişinin, sonrasında yapılan işlemle hatanın giderilmesi sonucunda payının düşmesi halinde TMK’nın 2. ve 3. Maddeleri uyarınca iyiniyetli olmadığı ve dürüst davranmadığı için TMK’nın 1007.maddesine istinaden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

YARGITAY

20. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2016/11534

Karar Numarası: 2018/4714

Karar Tarihi: 21.06.2018

Davacının taşınmazdaki pay hatasını bilerek ve sonuçlarını kabul ederek pay satın aldığı, TMK’nun 1024/… maddesi uyarınca yolsuz tescili bilen veya bilmesi gereken kişinin kazanımının korunamayacağı, davacının hakların kazanılmasına ilişkin olan TMK’nın 3. maddesi uyarınca iyiniyetli bulunmadığı, hakların kullanılmasına ilişkin olan TMK’nun 2. maddesi uyarınca da dürüst davranmadığı, sonucunda hakkın kötüye kullanımının söz konusu olduğu, böylelikle de TMK’nın 1023. maddesindeki koşulların oluşmadığı anlaşılmakla tazminat davasının reddine karar verilmesi gerekirken dosya kapsamına uygun düşmeyen gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir.

About the Author

Bir Cevap Yazın

You may also like these

%d